پژمردگی باکتریایی طالبی

0

بیماری‫ پژمردگی باکتریایی طالبی در‫مراحل‫ ابتدایی‫ و‫ در ‫ساعت‫ گرم،‫ روز‫ باعث،‫ پژمردگی ‫رنگ‫ پریدگی ‫و‫ ریزش‫ بعضی ‫از‫ ب‫رگ‫ها می‫شود ‫و ‫با‫ توسعه ‫آلودگی‫ در‫ داخل ‫آوندهای،‫ چوبی‫ عالئم ‫پژمردگی‫ و‫بافت‫ مردگی ‫در‫ساعات‫ خنک‫ شب‫ نی‫ز ‫قابل ‫مشاهده‫ است.

پژمردگی باکتریایی طالبی و خربزه Fusarium oxysporum f.sp. melonis :

خانواده کدوییان ( Cucurbitacae )  شامل چندین گونه از گیاهان اقتصادی بسیار مهم شامل هندوانه ، کدو ، خیار و طالبی می باشد .

در این خانواده طالبی و خربزه از محصولاتی هستند که به علت طعم طعم خوشایند و ارزش غذایی ، میوه ی آن ها در دنیا بیشتر مصرف می شود . این گیاهان دارای بتاکاروتن بالا ، ویتامین A ، C ، پتاسیم و آب فراوان و ارزش گرمایی پایین هستند .

پژمردگی باکتریایی طالبی

علایم بیماری پژمردگی باکتریایی طالبی

بیماری گیاهی پژمردگی باکتریای طالبی در مراحل ابتدایی و در ساعت گرم روز باعث پژمردگی، رنگ پریدگی و ریزش تعدادی از برگ‌ها می‌شود.

با گسترش سریع بیماری در مدت زمان یک الی دو هفته از شروع آلودگی، کل بوته پژمرده و زرد می‌شود. با گسترش آلودگی در داخل آوندهای چوبی، علائم پژمردگی و بافت مردگی در ساعات خنک شب نیز قابل مشاهده است.

روی سطح میوه‌های آلوده نیز بافت‌های کوچک و بافت مرده شکل می گیرد. با برش عرضی ساقه‌های آلوده و قراردادن آن ها در داخل آب، خروج ترشحات باکتریایی را قابل مشاهده است.

سایر مطالب :

آفات و بیماریهای خربزه و چگونگی کنترل آن ها

بیماری های ویروسی و علفهای هرز خربزه

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پژمردگی باکتریایی طالبی

عامل بیماری گیاهی پژمردگی باکتریای طالبی، باکتری Erwinia Tracheiphila است. آفات ناقل از جمله ملخ‌ها، سوسک‌های نواری و نقطه ای با تغذیه از گیاهان، نقش زیادی در گسترش عامل بیماری دارند. بقایای گیاهی سطح خاک و علف‌های هرز مهم‌ترین منبع برای زمستان گذرانی عامل بیماری هستند. آب و هوای مرطوب و محدوده دمای ٢۵ تا ٣۰ درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری پژمردگی باکتریایی طالبی

  • کنترل آفات مزرعه به خصوص سوسک‌های جالیزی
  • استفاده از ارقام دارای مقاومت نسبی
  • جمع‌آوری بقایای آلوده گیاهی
  • استفاده از آبیاری قطره‌ای

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )