بیماری سوختگی زیره سبز و کنترل آن

0

بیماری سوختگی زیره سبز توسط قارچی به نام Alternaria burnsii  بوجود می آید که عامل اصلی انتقال آن به مزرعه بذر آلوده می باشد ولی بقایای گیاهی آلوده در مزرعه نیز ظاهر می شود .

بیماری سوختگی زیره سبز

این بیماری سوختگی زیره سبز توسط قارچی به نام Alternaria burnsii  بوجود می آید که عامل اصلی انتقال آن به مزرعه بذر آلوده می باشد ولی بقایای گیاهی آلوده در مزرعه نیز ظاهر می شود .

برای گسترش نیاز به رطوبت نسبی بالا و حرارت های نسبتا گرم دارد، به عبارت دیگر در صورتی که درجه حرارت محیط حداقل طی سه روز متوالی ۲۳ تا ۲۸ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۹۰ درصد یا بیشتر باشد، امکان بروز بیماری در مزرعه زیاد می شود.

البته وقوع بارندگی پس از ایجاد شرایط فوق، به توسعه بیماری کمک زیادی می کند. همچنین مشاهده شده که بیماری عموما در جت باد گسترش می یابد. در چنین شرایطی ممکن است ۷۰ تا ۱۰۰ درصد گیاهان مزرعه آلوده شده و از بین بروند.

علایم بیماری سوختگی زیره سبز

علائم اولیه بیماری که شامل بروز لک های قهوه ای مایل به زرد ( شبیه زنگ زدگی ) است ابتدا در نوک برگ ها پیدا شده و سپس روی شاخه ها و ساقه ها نیز مشاهده می گردد و متعاقبا رشد گیاه متوقف می شود.

سپس لکه ها گسترش یافته و تیره رنگ می گردند و در نهایت بوته از بین می رود.

سایر مطالب:

زیره سیاه و آشنایی با چگونگی کاشت ، داشت و برداشت آن

کنترل

الف- تهیه بذر سالم از منابع مطمئن و مزارع غیر آلوده.

ب- رعایت آیش و تناوب صحیح و عدم کاشت پی در پی زیره سبز در یک زمین.

ج- از بین بردن بقایای گیاهی آلوده.

د- آبیاری به موقع مزرعه و پرهیز از آبیاری زیاد خصوصا از مرحله گل دهی به بعد.

ه – ضدعفونی با قارچ کش مناسب با توصیه کارشناسان ( در این رابطه ضدعفونی بذر با قارچ کش با ویستین نتیجه بخش بوده است).

و- برخی از آزمایشات نشان داده که نگام مشاهده ی اولین علائم آلودگی، محلول پاشی گیاهان با قارچ کش هایی نظیر دیتان – ام – ۴۵ و کوپراویت ( یکی از ترکیبات مسی )، ۲ تا۳ نوبت به فواصل ۱۰ روزه.

نتایج مثبتی را در کاش شیوع بیماری خصوصا پس از تیمار بذر با قارچ کش باویستین به دنبال داشته است، لیکن سمپاشی، به ذلیل این که لازم است اواخر فصل رشد و نزدیک برداشت صورت گیرد ، مدنظر نبوده و توصه نمی شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )