بیماری های ویروسی و علفهای هرز خربزه

0

بیماری های ویروسی و علفهای هرز خربزه هیشه به عنوان یکی ازعوامل محدودکننده کشت مطرح بوده اند. ویروس ها جز عوامل بیماری زا بسیار ریز می باشند و از لحاظ اهمیت و میزان خسارت بعد از قارچ ها در رده دوم قرار دارند.

کنترل همزمان بیماری های ویروسی و علفهای هرز خربزه

علفهای هرز نیز یکی دیگر از عوامل مهم کاهش عملکرد گیاهان سبزی و صیفی و کدوییان در کشور می باشد. برای همین کنترل بیماری های ویروسی و علفهای هرز خربزه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

بیماری های ویروسی و علفهای هرز خربزه

به دلیل وجود علفهای هرز تابستانه، میزان کاهش عملکرد محصولات بهاره بیش از میزان کاهش عملکرد محصولات پاییزهای می باشد. که توسط علفهای هرز زمستانه آلوده شده اند.

از سوی دیگر خانواده کدوییان به مصرف علفکش ها حساس می باشند. و کاربرد این ترکیبات (علفکش ها) قبل از گلدهی و تشکیل میوه در این گیاهان توصیه نمی گردد.

استفاده از ترکیبات شیمیایی علفکش در خربزه با دشواری های زیادی همراه می باشد. و کوچکترین اشتباهی می تواند موجب بروز خسارت های بیشتر از خسارت علفهای هرز شود.

بیماری های ویروسی گیاهان جالیزی

علفهای هرز یکی از میزبان های ثانویه برای ویروس های مهم گیاهی در جالیز و دیگر گیاهان زراعی سبزی و صیفی می باشند. حضور ویروس ها در علفهای هرز ممکن است به صورت های مختلف با نشانه یا بدون نشانه ی مشخص همراه باشد.

مهمترین علائم عوامل ویروسی ظاهرشده در کدوییان عبارتند از:

 • موزاییک
 • زردی
 • رگبرگ روشن و بدشکلی میوه
 • تردی و شکنندگی
 • چرمی شدن برگ

واکنش گیاهان جالیزی به بیماری های ویروسی به صورتی می باشد، که اگر گیاه میزبان در مراحل اولیه رشد (از کاشت تا قبل از گلدهی) به آن ها مبتلا شود، عملکردش به شدت کاهش می یابد

مهمترین بیماری های ویروسی کدوییان

 • ویروس موزاییک زردی کدو
 • موزاییک هندوانه
 • موزاییک پیسک سبز خیار
 • موزاییک خیار
 • کوتولگی زردکدوییان
 • لکه حلقوی پاپایا
 • موزاییک کدو
 • موزاییک ارومیه ای
 • زردی شته زاد خیار
 • ویروس زردی رگبرگ خیار
 • لکه نکروز خربزه
 • ویروس زردی کلروتیک کدوییان

مهمترین راهکار مدیریت و کنترل بیماری های ویروسی در گیاهان استفاده از ارقام مقاوم می باشد.

کنترل جمعیت ناقلان ویروس به منظور جلوگیری از ایجاد آلودگی های اولیه می تواند تأثیری زیادی در کنترل بیماری های ویروسی داشته باشد.

کنترل ناقلین حشره ای اغلب با استفاده از سموم آفتکش علیه ناقل در ابتدا و طی فصل زراعی صورت می گیرد. روش مبارزه شیمیایی علیه ناقلین در گروه خاصی از ویروس های بیماریزا که به شکل ناپایا توسط ناقل منتقل می شوند از کارایی چندانی برخوردارنمی باشد.

از طرف دیگر، در محصوالات جالیزی به دلیل مصرف تازه خوری میوه امکان استفاده از سموم خطرناک حشره کش ممکن نمی باشد. لذا باید از سایر روش ها برای ممانعت از آلوده شدن میزبان و به دنبال آن کاهش خسارت وارده استفاده کرد.

سایر مطالب:

آشنایی با اصول کاشت خربزه

مهمترین آفات جالیز و مبارزه با آنها

چهار علف هرز مهم خربزه

علفهای هرز مهم تابستانه که زراعت خربزه را محدود می کنند:

 • خارشتر
 • چمن وحشی
 • سوروف
 • تاج خروس

کنترل بیماری های ویروسی و علفهای هرز خربزه با مالچ

طبق تحقیقات انجام شده، مالچ دو رنگ (نقره ای در رو و مشکی در زیر) برای مدیریت هم زمان علف های هرز و آفات مکنده پروازی ناقل ویروس مانند شته، تریپس، سفیدبالک ها (مگسهای سفید) و…، و به دنبال آن کاهش بیماری های ویروسی، در کشت گیاهان جالیزی مفید می باشد. در این راستا و با هدف

افزایش کارایی این نوع پلاستیک ها در مزارع با رعایت نکات زیر توصیه می گردد:

۱-اساس تکنیک دورکردن آفات مکنده از سطح مزرعه مبتنی بر استفاده از مالچ های نقره ای- مشکی از طریق انعکاس نور فرابنفش خورشید از سطح رنگ نقره ای می باشد. به همین علت توصیه می شود که در زمان تهیه مالچ دقت شود که رنگ نقره ای پلاستیک قابلیت انعکاس نور را داشته باشد.

۲-نکته مهم دیگر در وجود ماده ضد فرابنفش در مواداولیه ساخت خاکپوش می باشد. که باعث دوام مالچ در برابر نور فرابنفش خورشید در مزرعه می شود و طول عمر مالچ را افزایش داده. چنین خاکپوش هایی در اثر قرارگرفتن در برابر نور خورشید، ترد و شکننده نمی شوند. و همچنین نه تنها قادر به مهار کامل علفهای هرز از ابتدا تا انتهای فصل می باشند، بلکه در دفع آفات مکنده پروازی و کاهش آلودگی به ویروس نیز کاملا مؤثرند. در بازار خاکپوش های نقره ای-مشکی بدون گرانول ضد فرابنفش، ۱و ۳ درصد گرانول ضد فرابنفش موجود می باشد.

۳-بیشترین کارایی مالچ ها در سیستم آبیاری تحت فشار قطره ای مجهز به تیپ های نواری امی باشد. در چنین سیستمی مدار آبیاری قابل تنظیم می باشد و بسته به نیاز گیاه یا میزان رطوبت موجود در خاک اطراف ریشه می توان مزرعه را آبیاری کند. لذا به کشاورزان توصیه می گردد.که در زیر چنین خاکپوش هایی حتماً از تیپ های آبیاری استفاده کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )