مرور برچسب

ورمی کمپوست

فراوری و پوساندن کود حیوانی به صورت ارگانیک

فراوری و پوساندن کود حیوانی به صورت ارگانیک یکی از سوالات همیشگی کشاورزان عزیز در مورد تهیه کود مرغوب مناسب کشاورزی است که در این مطلب سعی شده بدان بپردازیم.نکته مهم این است که استفاده از کود های دامی تازه برای مزارع مضر می باشد و حتما…

کرم ورمی کمپوست و نحوه تکثیرآن

کود ورمی کمپوست چیست؟ اگر سؤالاتی از قبیل اینکه کود ورمی کمپوست چیست؟ از چه موادی تشکیل شده و چه عملکردی و تغییراتی در خاک و گیاهان ایجاد می کند؟ در ادامه به شما خواهیم گفت که ورمی کمپوست متشکل از ورمی (کرم خاکی)و کمپوست (کود آلی)به معنای…