مرور برچسب

بیماری های زعفران

بیماری های قارچی زعفران

شناخت بیماری های قارچی زعفران برای هر زعفرانکاری ضروری است تا با شناسایی علائم بیماری، راه کنترل و درمان آن در زمان مناسب نه تنها به تقویت سیستم دفاعی گیاه زعفران کمک کند، بلکه از خسارات و افت میزان تولید گل زعفران نیز جلوگیری نماید.

بیماری باکتریایی زعفران

بیماری باکتریایی زعفران یکی از مهمترین بیماریهای باکتریایی خسارت زا روی زعفران می‌باشد. که توسط باکتری burkholderia gladioli pv. gladioli می‌شود. بیماری زایی این باکتری روی گلایول و زنبق هم به اثبات رسیده است. خسارت

توصیه مصرف کود برای زعفران در مراحل مختلف

کشاورزان با تجربه و دانش، از مصرف کود برای زعفران در مراحل کلیدی رشد زعفران با هدف افزایش هر چه بیشتر عملکرد نهایی بسیار بهره می‌برند. مصرف کود برای زعفران مصرف کود برای زعفران در صورتی که کود با کیفیت در زمان و مقدار مناسب استفاده

مهم ترین آفات و بیماری های زعفران

آفات و بیماری های زعفران از مهمترین عوامل زیان رسان به اقتصاد و کیفیت تجاری محصول است بنابراین شناخت دقیق آنها و تلاش برای از بین بردن و دفع آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که در زیر سعی می شود به چند مورد از مهمترینها پرداخته شود .
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )