مرور برچسب

مبارزه با پروانه مینوز

آفت پروانه مینوز برگ مرکبات و چگونگی کنترل آن

آفت پروانه مینوز مرکبات آفت پروانه مینوز برگ مرکبات بومی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری آسیا می‌باشد. که آفت مهم و کلیدی در تمام نقـاط مرکبات خیز دنیا از جمله آسـیا، اسـترالیا، آفریقا، اروپـا، جزایـر کارائیـب، آمریـکای شـمالی، مرکـزی و…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )