مرور برچسب

زمان استفاده از علف کش

علف هرز و روش های مبارزه با آن

علف هرز به هر گیاهی گفته می شود که به غیر از گیاه اصلی کاشته شده در مزرعه روییده شود بعضی از گیاهان ماهیتاً علف هرز می باشند. مثل یولاف و پیچک صحرایی ولی بعضی از گیاهان فقط در شرایط خاص، علف هرز می باشند. مثلاً در مزرعه گندم، رشد گیاه جو…

سم علف کش اتللو و کاربرد آن در زراعت

کاربرد سم علف کش اتللو چیست؟ سم علف کش اتللو یک علفکش انتخابی سیستمتیک دو منظوره ( علفکش باریک برگ و پهن برگ) پس رویشی می باشد. که برای کنترل علف های هرز گندم استفاده می گردد. ترکیبات علفکش اتللو از یدوسولفورون متیل…

علف های هرز مزرعه ذرت و مبارزه با آن ها

کنترل علف های هرز مزرعه ذرت یکی از مهم ترین عواملی که باعث ایجاد خسارت در مزارع ذرت می‌شود علف های هرز مزرعه ذرت هستند که به دو دسته باریک برگ و پهن برگ تقسیم می‌شوند. علف های هرز باریک برگ مانند سوروف و قیاق، و علف های هرز پهن برگ …
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )