مرور برچسب

زمان استفاده از علف کش

کاربرد سم علف کش اتللو در کشاورزی

سم علف کش اتللو یک علفکش انتخابی سیستمتیک دو منظوره ( علفکش باریک برگ و پهن برگ) پس رویشی می باشد. که برای کنترل علف های هرز گندم استفاده می گردد. کاربرد سم علف کش اتللو چیست؟ ترکیبات علفکش اتللو از یدوسولفورون متیل

روش های مبارزه با علف های هرز

علف هرز به هر گیاهی گفته می شود که به غیر از گیاه اصلی کاشته شده در مزرعه روییده شود بعضی از گیاهان ماهیتاً علف هرز می باشند. مثل یولاف و پیچک صحرایی ولی بعضی از گیاهان فقط در شرایط خاص، علف هرز می باشند. مثلاً در مزرعه گندم، رشد گیاه جو

علف های هرز مزرعه ذرت و مبارزه با آن ها

مهمترین علف های هرز مزرعه ذرت شامل تاج‌خروس، سلمک، خرفه، تاج‌ریزی، توق، گاوپنبه و عروسک پشت‌پرده (پهن برگ یک‌ساله)، سوروف و چسبک (باریک برگ یک‌ساله)، قیاق، پیچک صحرایی، پنجه مرغی، اویارسلام و پنیرک (دائمی) هستند. کنترل علف های هرز
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )