روش های مبارزه با علف های هرز

0

علف هرز به هر گیاهی گفته می شود که به غیر از گیاه اصلی کاشته شده در مزرعه روییده شود بعضی از گیاهان ماهیتاً علف هرز می باشند. مثل یولاف و پیچک صحرایی ولی بعضی از گیاهان فقط در شرایط خاص، علف هرز می باشند. مثلاً در مزرعه گندم، رشد گیاه جو به عنوان علف هرز می باشد.

خسارت ها

رقابت با گیاه اصلی در جذب آب و مواد غذایی
تشدید آفات و امراض
به طور کلی میزبان های اولیه آفات و امراض می باشند در فصل بهار قبل از اینکه گیاهان اصلی رویش نمایند این علف های هرز می باشند که رشد کرده و در این زمان آفات و بیماری ها بر روی اولین گیاهان سبز شده منتقل شده و فعالیت می کنند و در هفته های آینده کم کم گیاهان اصلی شروع به رشد می کنند و این آلودگی ها از روی آنها به گیاه اصلی منتقل خواهد شد.

یک سری از آنها دارای مواد سمی و مسموم کننده می باشد که برای انسان و دام خطرناک است.
علف های هرز باعث بالا بردن هزینه تولید می گردد. زیرا تولید کننده بایستی هزینه نماید تا بتواند آنها را کنترل نماید بنابراین آگاهی از نحوه ی کنترل علف های هرز قبل از کشت تا آخرین مرحله ی رشد گیاه لازم است.

روش های مبارزه با علف های هرز

در رابطه با کنترل و مبارزه با علف های هرز بایستی مجموعه اقدامات کنترلی انجام گردد تا بتوان علف های هرز را کنترل نمود.

  • روش های مکانیکی
  • مبارزه شیمیایی
علف کش ،سم ،رانداپ،علف هرز،همراه بازار کشاورزی ثمر

۱- مبارزه با علف های هرز با استفاده از روش های مکانیکی

این روش زمانی کاربرد دارد که گیاه اصلی در مزرعه برداشت شده است و زمین بدون کشت باشد.
روش های مکانیکی شامل موارد زیر است:
الف) مبارزه با  آنها با استفاده از شخم زدن زمین تا عمق ۳۰ سانتیمتر: البته طبق بررسی های انجام شده و مقاله “آموزش کنترل علف های هرز” اخیراً به این نتیجه رسیده اند که شخم زدن زمین، باعث فعال شدن بذر آنها می شود و پیشنهاد می شود مزرعه ای که دارای علف هرز نیست، شخم زده نشود.

ب) مبارزه با علف های هرز با استفاده از کولتیواتور: پشت تراکتور بسته شده و با حرکت تراکتور در زمین باعث زیر و رو شدن خاک می شود، بعد از یک دور کولتیواتور می توان از پنجه غازی استفاده نمود.

ج) مبارزه با استفاده از آتش زدن

د) وجین یا کندن علف هرز با دست: این روش بیشتر زمانی کاربرد دارد که گیاه اصلی در مزرعه در حال رشد می باشد و علف های هرز بین بوته ها با دست و یا با ابزاری مثل بیلچه کنده می شود.

۲- مبارزه شیمیایی با علف های هرز

با استفاده از علف کش ها می توان با علف های هرز مبارزه کرد.

علف کش ها در ۲ گروه زیر تقسیم بندی می شوند:

الف) علف کش های پیش رویشی

ب) علف کش های پس رویشی

الف) علف کش های پیش رویشی

زمانی از این علف کش ها استفاده می شود که بذر علف هرز هنوز جوانه نزده است یعنی پیش از رویش با آن مبارزه می کنیم.

به ۲ شکل می توان از علف کش های پیش رویشی در این مرحله استفاده کرد:

استفاده از علف کش قبل از کشت بذر گیاه اصلی

این علف کش حدود ۱ تا ۶ ماه قبل از کاشت گیاه اصلی، با خاک مخلوط می شود و با نام تخم کش شناخته می شود.
علف کش ترفلان: علف کش ترفلان مایع می باشد. زرد رنگ بوده و معروف به تخم کش می باشد. علف کش ترفلان به علف کش هویج نیز معروف است.
دوز مصرف علف کش ترفلان: 75 سی سی در ۲۰ لیتر می باشد.
روش مصرف علف کش ترفلان: علف کش ترفلان بر روی سطح خاک پاشیده می شود سپس اقدام به دیسک زنی می کنیم تا کاملاً سم با بذرهای داخل خاک آغشته شود. سرعت تراکتور در زمان سم پاشی ۸ کیلومتر باشد و به نحوی کالیبره شود که هنگام پاشیدن مایع ترفلان روی سطح خاک مزرعه، خاک نه خیلی خیس شود و نه خشک باشد.

استفاده از علف کش پس از کشت بذر اصلی و قبل از سبز شدن
علف کش داکتال: علف کش داکتال به صورت پودر است و با نام علف کش پیاز نیز شناخته می شود. این علف کش معمولاً در گلخانه استفاده نمی شود و مخصوص فضای باز است.
میزان مصرف علف کش داکتال: 2 تا ۲ کیلوگرم در هکتار

ب) علف کش های پس رویشی

از علف کش های پس رویشی، پس از رویش علفهای هرز یعنی زمانی که علف هرز تولید شاخ و برگ نمود استفاده می کنیم.

این گروه از علف کش ها، بر روی شاخ و برگ علف هرز پاشیده می شوند.

علف کش های پس رویشی با توجه به نحوه ی اثرشان به صورت زیر استفاده می شوند:

علف کش های پس رویشی تماسی

این گروه از علف کش ها فقط همان قسمتی از گیاه را که با آن تماس پیدا می کنند از بین می برند و بیشتر برای از بین بردن علف های یکساله استفاده می شود.
این علف کش زمانی موثر است که به تمام قسمت های گیاه پاشیده شود.
یکی از معروف ترین علف کش های تماسی گراماکسون است. در زمانی که شدت نور زیاد باشد مثلا ظهر، اثر علف کش گراماکسون بهتر است. علف کش گراماکسون یک علف کش تماسی و عمومی است. یعنی به هر گیاهی زده شود قسمت های سم پاشی شده از بین می رود.

سایر مطالب :

چگونگی کنترل علف هرز پیچک صحرایی

راههای تشخیص علف هرز از جوانه گیاه اصلی


علف کش های تماسی

تمام علف کش های تماسی در ۳ گروه قرار می گیرند:

علف کش تماسی عمومی: این نوع علف کش هم گیاهان پهن برگ و هم باریک برگ را از بین می برد. مثل علف کش گراماکسون

علف کش تماسی اختصاصی: این گروه به ۲ شکل وجود دارد:
الف) علف کش تماسی اختصاصی پهن برگ کش: در مزارع با گیاه اصلی باریک برگ و علف هرز پهن برگ استفاده می شود. (مثل علف کش ۴.D)
ب) علف کش تماسی اختصاصی باریک برگ کش: در مزارع با گیاه اصلی پهن برگ و علف هرز باریک برگ استفاده می شود. (مثل علف کش نابواِس و کالانت)

علف کش های تماسی سیستمیک (نفوذی یا انتقالی): نحوه ی تأثیر این نوع علف کش به این صورت می باشد که پس از پاشیده شدن بر روی شاخ و برگ گیاه، جذب برگی شده و درون گیاه جابه جا شده و به کل قسمت های گیاه منتقل می شود و گیاه را از ریشه می خشکاند.

علف کش های سیستمیک

از علف کش های سیستمیک برای از بین بردن علف های چند ساله استفاده می شود. علف های هرز چند ساله مثل: مَرغ – تلخه بیان – شیرین بیان – پیچک صحرایی
یکی از معروف ترین علف کش های سیستمیک رانداپ (Randup) می باشد.

علف کش رانداپ، با نام عمومی گلایفوسیت شناخته می شود. اما در بین کشاورزان با نام “مَرغ کش” معروف است.
میزان مصرف علف کش رانداپ: 475 تا ۵۰۰ سی سی در ۲۰ لیتر آب پس از سم پاشی تا ۱ هفته نبایستی مزرعه آبیاری شود و تا ۱ هفته هم اثر سم دیده نمی شود. با زرد شدن گیاه بعد از ۱ هفته، علف کش رانداپ اثر خود را نشان می دهد.

نکاتی که هنگام سم پاشی علف های هرز باید رعایت کنید

لطفا زمان استفاده از علف کش ها، نکات زیر را رعایت فرمایید: در روزهای ابری سم پاشی انجام نشود، زیرا احتمال اینکه بارندگی اثر سم را از بین ببرد زیاد است.
در روزهایی که وزش باد وجود دارد، پشت به باد، سم پاشی انجام شود.
وسایل سم پاشی و ایمنی کامل باشد. شامل: لباس، ماسک، عینک، دستکش و کلاه
در زمان سم پاشی، خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن ممنوع می باشد.
پس از سم پاشی بلافاصله دوش گرفته شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )