مرور برچسب

راه های کاهش مصرف سم در گلخانه

روش های پیشنهادی در کاهش مصرف سم در گلخانه

بهترین و موثرترین راه کاهش مصرف سم در گلخانه به جریان انداختن هوای اطراف گیاه همراه با کنترل دقیق دما در شب و روز به تفکیک است .متاسفانه مشاهده می شود در فصول گرم که شیوع بیماریها بیشتر است به جای استفاده از وسایل خنک کننده از باز گذاشتن
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )