روش های پیشنهادی در کاهش مصرف سم در گلخانه

0

بهترین و موثرترین راه کاهش مصرف سم در گلخانه به جریان انداختن هوای اطراف گیاه همراه با کنترل دقیق دما در شب و روز به تفکیک است .متاسفانه مشاهده می شود در فصول گرم که شیوع بیماریها بیشتر است به جای استفاده از وسایل خنک کننده از باز گذاشتن در ب گلخانه برای خنک کردن آن استفاده میکنند که این اقدام باعث شیوع آفات می شود.

بررسی روش های پیشنهادی در کاهش مصرف سم در گلخانه

کاهش مصرف سم در گلخانه

اولین روش:

بهترین و موثرترین راه کاهش مصرف سم به جریان انداختن هوای اطراف گیاه همراه با کنترل دقیق دما درشب و روز(به تفکیک است )متاسفانه ملاحظه میگردد گاه بخصوص درفصول گرم  (بهار-تابستان) که شیوع بیماری ها بیشتر است درب گلخانه ها بازمانده و همچنین به جای استفاده از وسایل خنک کننده، مثل سیستم فن اندپد (پنکه و پوشال) و بکار انداختن تهویه ها این کار (بازگذاشتن درب گلخانه ها) باعث شیوع آفات مختلف شده است.

براساس تحقیقات انجام شده در کشور چنانچه در زمستان و تابستان کل هوای گلخانه را در زمان مشخص (باتوجه به حجم هوای گلخانه) جابه جا کنیم و دمای مناسب را در اختیار گیاه قرار دهیم مصرف سم برای انواع کنه، شته، ترپیس، مگس گلخانه و بیماریهای قارچی تا حدود یک پنجم کاهش پیدا می کند.

دومین روش:

پیشگیری دومین راه حل پیشنهادی برای کاهش مصرف سم می باشد، این اصل یکی از نکات مهم و اساسی می باشدکه با توجه به مدیریت گلخانه دار، مصرف سم می تواند به نحو چشمگیری به صورت بسیار خلاصه توضیح داده می شود.

سایر مطالب:

سموم ارگانیک و اهمیت استفاده از آن ها

انواع سموم حشره‌کش ،معرفی و آشنایی با آن ها

سم قارچ کش دودین یا ملپرکس و چگونگی استفاده از آن

چگونگی پیشگیری

۱-تمیز نگه داشتن اطراف گلخانه (زیر سکوهای پرورش و یا دیواره های گلخانه) از کلیه علفهای هرز، چون علفهای هرز  یکی از عوامل  مهم بقاء و انتقال آفات به گلخانه ها می باشد.

۲-ضدعفونی کلیه وسایل، خاک(مواد بستری) و گیاه قبل از استفاده متاسفانه گلخانه داران ما به اصول گندزایی یا استرلیزه قبل از هم زدن و یا تهیه خاک و نیز انتقال  گیاه و نشاء به گلخانه ها به درستی آشنایی ندارند، از طرف دیگر برای ضد عفونی خاک یا مواد بستری در گلخانه مشکل اساسی وجود دارد و آن هم عدم دسترسی به دستگاه های ضدعفونی کننده یا بخار آب است بنابراین از سموم به جای بخار آب استفاده می کنند.

۳-تردد افراد غیر مسئول و همچنین لباسهای آلوده این افراد به بیماریهای گیاهی یکی دیگر از مواردی است که باعث  مصرف زیاد سم در گلخانه می شود، آگاهی گلخانه داران از این مسئله باعث کاهش مصرف خواهد شد.

۴-کشت گیاهان در جایگاه واقعی آنها: یعنی کشت گیاهان سایه دوست مثل گل آنتوریوم در مناطق با آفتاب کم و کاشت گیاهان نور دوست مثل رز در مناطق پر نور با روزهای آفتابی زیاد این باعث  افزایش راندمان تولید و جلوگیری  از ایجاد مواردی است که نیاز به سمپاشی را فراهم می آورد.

لذا در مناطق کوهپایه مشرف به دریا که دارای نور  کمتری هستند مناسب کشت کشت و پرورش گل هایی مثل استرلیتزیا و آنترویم هستند و مناطق  دشتی و شمالی و کوهستانی که دارای نور آفتاب بیشتری هست برای کشت و پرورش گلهایی مثل  رزوژربرا می باشد.

سومین روش:

حفظ تعادل گیاه یکی از راه حلهای پیشنهادی  است، تعادل در نور، دما، رطوبت، Co2 و عناصر کم مصرف می تواند تعادل گیاه را حفظ کند. به طور مثال در زمستان در شرایطی که هوا ابری و نور کافی در گلخانه وجود ندارد و از طرفی Co2 محیط داخل گلخانه به علت مسدود بودن، محدود و دارای غلظت کمی می باشد در نتیجه گیاهان رشد کمتری می کنند.

در این شرایط اغلب گلخانه داران تصور می کنند با دادن کود شیمیایی می توانند این کمبود را جبران نمایند، با این تصور اقدام به کوددهی می کنند و تعادل داخل گیاه را بر هم می زنند و بافت گیاه را ظریفتر و ضعیف تر کرده باعث افزایش حساسیت گیاه به انواع آفات و بیماریها می شوند و در نتیجه مصرف سموم بالا می رود از مطالب فوق مبنی بر عدم تعادل گیاه استفاده کرده .

هنگامی که گیاه یا زراعتی در منطقه مطلوب کشت می شود یکی از شرایط رطوبتی، دمایی، طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع  و نور تعادل آن برهم زده و در نتیجه حساسیت آن گیاه نسبت به آفت یا بیماری زیاد می شود و از طرفی پتانسیل آن آفت یا بیماری زا سبب می شود و در نتیجه پتانسیل بالقوه آفت زایی و بیماریزایی منطقه ای سیاست درستی بوده است لیکن در عمل اجرا نشده است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )