مرور برچسب

کود فسفات کلسیم

نقش کلسیم در گیاه

نقش کلسیم در گیاه برای بهبود و تکمیل ساختار غشائ دیواره سلولی و نفوذپذیری آن ضروری و با اهمیت است. کمبود کلسیم غشائ سلولی را ضعیف می‎کند که این امر باعث افزایش نفوذپذیری می‎شود و هدر رفت محتویات سلول و از دست رفتن مکانیزم‎های جذب عناصر را

اهمیت استفاده از کودهای فسفره برای درختان پسته

کودهای فسفره درختان پسته را معمولاً به عنوان کودهای ریشه ای و در فصل زمستان در اختیار درختان قرار می دهند و تقریباً در طول فصل رشد در بهار و تابستان کود فسفره ای در اختیار درختان قرار نمی گیرد. فسفر؛ عنصری ضروری برای رشد درختان پسته

کود فسفاته و کاربرد آن در کشاورزی

کود فسفاته بعنوان یک عنصر ساختمانی در ساخت اسیدهای نوکلئیک نقش دارد این اسید ناقل اطلاعات ژنتیکی در گیاه میباشد. بنابراین نقش مهمی در بازتولید گیاهی و فعالیت متابولیکی گیاه نقش دارد که به طور غیرمستقیم برعملکرد محصولات

آشنایی با کود های پر نیاز در کشاورزی

کود های پر نیاز در کشاورزی (شیمیایی ، معدنی ، بیولوژیکی )که کود های شیمیایی عمدتا شامل نیتروژن ، فسفر و پتاسیم هستند. کود های پر نیاز در کشاورزی لازم به ذکر است که کود ها تامین کننده عناصر غذایی مورد نیاز برای رشد گیاه بوده، و در

علت جذب نشدن کلسیم از طریق ریشه در تابستان

جذب نشدن کلسیم گاهی ممکن است با وجود کود دهی مناسب، کلسیم جذب گیاه نشود. اما علت جذب نشدن کلسیم در فصل تابستان چه عاملی است؟ یا بهتر است بپرسیم چه فصل و زمانی مناسب جذب این عنصر از طریق گیاه می باشد؟ در ادامه ما را دنبال کنید تا به این
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )