آشنایی با کود های پر نیاز در کشاورزی

0

کود های پر نیاز در کشاورزی (شیمیایی ، معدنی ، بیولوژیکی )که کود های شیمیایی عمدتا شامل نیتروژن ، فسفر و پتاسیم هستند.

کود های پر نیاز در کشاورزی

لازم به ذکر است که کود ها تامین کننده عناصر غذایی مورد نیاز برای رشد گیاه بوده، و در صورت رعایت نکات فنی در مصرف آن ها، از تخلیه عناصر غذایی خاک جلوگیری می شود.

کود های پر نیاز در کشاورزی

کشاورزی پایدار از راه حفظ و تعادل عناصر غذایی


کشاورزی پایدار از راه حفظ و تعادل عناصر غذایی و افزایش مواد آلی در خاک تحقق یافته و مانع بروز مشکلات در این خصوص خواهد شد. یکی از راه های مدیریت بقایای گیاهی و مواد آلی خاک، نسبت کربن به نیتروژن است.


به طور متوسط مقدار این نسبت در خاک های کشاورزی در حدود ۱۰-۱۲ می باشد. حال چنانچه به این خاک کود نیتروژنی اضافه شود این نسبت کاهش یافته و در اثر فعال شدن باکتری ها و سایر موجودات ذره بینی، مواد آلی تجزیه شده و عمدتا بصورت گاز دی اکسید کربن متصاعد خواهد شد.

در شرایط کمبود مواد آلی موجود در خاک ، این پدیده خطرناک ترین عامل کاهش دهنده حاصل خیزی و ایجاد اختلال در کشاورزی پایدار (کیفیت و عملکرد محصولات) است.
کود های مورد استفاده در بخش کشاورزی به دو دسته کودهای آلی و کودهای شیمیایی تقسیم می شوند.
کود های شیمیایی جهت جبران کمبود دو گروه عناصر پرنیاز (ماکرو) و کم نیاز (میکرو ) به کار می روند.

سایر مطالب:

کود دهی در زراعت گوجه فرنگی

چرا کلات کردن یا کلات کود بهتر است؟

معرفی کود های پر نیاز در کشاورزی

کود نیتروژنی

نیتروژن در تمام فعالیتهای سلولهای زنده موثر است. اهمیت آن به اندازه ای است که این عنصر به عنوان گلوگاه رشد گیاه محسوب می شود.

مصرف بیش از حد نیاز یا کمبود نیتروژن اثرات مشخصی بر رشد گیاه دارد. کمبود این عنصر می تواند عملکرد را شدیدا کاهش داده و کیفیت محصول را تحت تاثیر قرار دادهاست.

از طرف دیگر مقدار زیاد این عنصر نیز ممکن است اثرات خطرناکی داشته باشد. مقدار زیاد نیتروژن سب تحریک رشد رویشی گیاه شده که ممکن است باعث تاخیر در رسیدن و در اغلب موارد باعث کاهش پر شدن میوه ( به خاطر ریزش جوانه های گل ) می شود.


مصرف بیش از حد کودهای نیتروژنی باعث می شود که بافت های گیاهی به حمله موجودات بیماری زا بسیار حساس شده و برخی از سبزیجات و میوه ها در طول حمل و نقل یا در انبار از بین بروند.


کودهای عمده نیتروژنی شامل اوره، اوره با پوشش گوگردی، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم می باشند.در بررسی وضعیت حاصلخیزی یک خاک مقدار کربن آلی خاک معیار خوبی ( با استفاده از نسبت کربن به نیتروژن خاک ) برای برآورد مقدار نیتروژن موجود در خاک است.

کود فسفری

فسفر یکی از عناصر اصلی و مهم در تغذیه گیاه است . این عنصر نقش قابل توجهی در ساختمان سلولی و زودرس کردن محصولات دارد. ( وجود آهک زیاد در خاک باعث کاهش اثربخشی و فراهمی فسفر در خاک می شود.)

شما میتوانید برای استعلام قیمت و سفارش کود های پر نیاز در کشاورزی از طریق فروشگاه های اینترنتی شاپ ثمر و آفتاب اقدام نمایید.

کود پتاسیمی

پتاسیم یکی از عناصری است که گیاه به میزان زیاد از خاک جذب می کند. پتاسیم در مقاوم شدن گیاه در مقابل امراض و افزایش کیفیت محصول نقش زیادی دارد.

در رابطه با مصرف کود ها چه باید کرد :

۱- مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی به معنای افزایش بیشتر تولید نخواهد بود .
۲- توصیه می شود مصرف کود های شیمیایی بر اساس برنامه آزمون خاک نتایج تجزیه خاک صورت گیرد .
۳- از پخش سطحی کودهای فسفری و پتاسیمی جلوگیری شده ( به دلیل تثبیت در خاک ) و به صورت نواری در هنگام کاشت و با فاصله ۵ سانتی متر بذر جایگذاری شود.
۴- به مقدار مصرف کود نیتروژنی در مراحل تقسیط توجه بیشتری شده و از ابیاری سنگین هنگام مصرف کود نیتروژنی پرهیز شود.
۵- هنگام مصرف کودشیمیایی به درصد مواد تشکیل دهنده و درجه اعتبار شرکت تولیدکننده کود توجه شود.
۶- با توجه به نقش مواد الی ( مکمل کود های شیمیایی ) در بهبود و کیفیت خاک ، توجه ویژه به حفظ و نگهداری بقایا ( عدم سوزاندن ) در خاک توجه ویژه ای شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )