مرور برچسب

نهال فندق قزوین

معرفی انواع نهال فندق

انواع نهال فندق از نظر طعم و شکل با یکدیگر تفاوت دارند .گل های فندق ۳ تا ۴ سال پس از کاشت ظاهر می شوند، اما باردهی از ۵ الی ۶ سالگی آغاز می گردد و به مدت ۲۰-۱۰ سال باروری اقتصادی دارند. انواع نهال فندق و مشخصات آن ها میوه های فندق
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )