مرور برچسب

علایم بیماری کزاز ( تتانوس ) اسب

بیماری کزاز ( تتانوس ) اسب

بیماری کزاز ( تتانوس ) اسب از بیماری های حاد و عفونی می باشد و با عامل بیماری با ترشح زهر به جریان خون وارد شده وبه اعصاب محیطی و از انجام به اعصلاب مرکزی حیوان مهاجرت می کند. به این ترتیب با فلج کردن اعصاب مرکزی باعث گرفتگی
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )