مرور برچسب

زنبور مغز خوار بادام

بیماری گیاهی لکه آجری بادام

بیماری گیاهی لکه آجری بادام مهمترین بیماری بادام در کشور و به طبع آن در استان چهارمحال و بختیاری است.اگر با این بیماری مبارزه نشود کاهش عملکرد آن به میزان 20 درصد است. علائم بیماری لکه آجری بادام: این بیماری روی برگ بادام…

زنبور مغز خوار بادام

حشره کامل زنبور مغز خوار بادام : زنبور مغز خوار بادام ماده به طول 6-8میلی متر وزنبور نر کمی کوجکتر است وطول ان 4-6میلی متر است . سر سفید رنگ و شکم سیاه براق یا قهوه ای مایل به قرمز تا قهوه ای تیره وچشم های مرکب به رنگ قهوه ای تیره…