مرور برچسب

زنبور مغز خوار بادام

زنبور مغز خوار بادام

حشره کامل زنبور مغز خوار بادام : زنبور مغز خوار بادام ماده به طول 6-8میلی متر وزنبور نر کمی کوجکتر است وطول ان 4-6میلی متر است . سر سفید رنگ و شکم سیاه براق یا قهوه ای مایل به قرمز تا قهوه ای تیره وچشم های مرکب به رنگ قهوه ای تیره