مرور برچسب

ریزش گل و میوه درختان

ریزش گل یا گل سوزی گیاهان گلخانه ای

ریزش گل یا گل سوزی یکی از عمده ترین مشکلات در کشتهای گلخانه ای مانند خیار و گوجه فرنگی است. ریزش گل یا گل سوزی گیاهان گل‌سوزی و ریزش گل رابطه مستقیمی با افت میزان باردهی دارد، به همین خاطر باید تمامی تلاش خود را برای

علل ریزش گل ومیوه در درختان میوه

علل ریزش گل ومیوه ، درختان قبل از رسیدن بسیارزیاد است بنابراین بی جهت نگران نشوید ،ریزش میوه ممکن است طبیعی یا مربوط به آفت یا محیط باشد. بررسی علل ریزش گل ومیوه با مشاهده و ارزیابی دقیق میتوان علل ریزش گل ومیوه را مشخص نمود و با
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )