مرور برچسب

بهترین کود ورمی کمپوست

بهترین زمان مصرف ورمی کمپوست

مقدار و زمان مصرف ورمی کمپوست بایستی با در نظر گرفتن وضعیت خاک ، کیفیت آب و نتایج آنالیز خاک و نوع محصول کشت شده میتواند متفاوت باشد. مصرف ورمی کمپوست کمپوست کرمی (Eisenia Foetida)، عبارت است از کود آلی ( Vermicompost ) که در اثر

کرم ورمی کمپوست و نحوه تکثیرآن

کرم ورمی کمپوست چیست؟ اگر سؤالاتی از قبیل اینکه کود ورمی کمپوست چیست؟ از چه موادی تشکیل شده و چه عملکردی و تغییراتی در خاک و گیاهان ایجاد می کند؟ در ادامه به شما خواهیم گفت. کرم ورمی کمپوست: کرم های خاکی، خاک و مواد آلی را می خورند.
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )