مرور برچسب

آفت مگس مینوز

آفت مگس مینوز گلخانه

مگس مینوز گلخانه از جمله آفات مهم محصولات گلخانه ای و گیاهان زینتی هستند. مگس ها متعلق به خانواده Agromyzidae هستند. آفتمگس مینوز گلخانه مگس مینوز دارای گونه‌های مختلفی از جنس Liriomyza می‌باشد و بر روی سبزی

آفت مگس مینوز اسفناج

آفت مگس مینوز اسفناج نیز دارای دامنه بسیار وسیعی بوده و تا کنون بیش ازز ۴۰ گونه گیاهی گزارش شده است.این آفت که به آفت مگس چغندر هم معروف هست یکی از آفات مهم اسفناج به شمار می رود. آفت مگس مینوز اسفناج  این آفت در استان‌های خوزستان،
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )