مرور برچسب

آفات غلات

بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی جو (بیماری پوسیدگی ریشه جو)

بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی جو را از آنجایی که در نواحی دارای بارندگی زمستانه و در خاک های آهکی فقیر شایع است می توان با بروز حالت غرقاب مرتبط دانست. بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی جو گیاهان آلوده شده به این بیماری بسیار کم رشد بوده و…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )