مرور برچسب

آفات غلات

بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی جو (بیماری پوسیدگی ریشه جو)

بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی جو را از آنجایی که در نواحی دارای بارندگی زمستانه و در خاک های آهکی فقیر شایع است می توان با بروز حالت غرقاب مرتبط دانست. بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی جو گیاهان آلوده شده به این بیماری بسیار کم رشد بوده و
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )