مرور برچسب

کوددهی زمستانه

بهترین کود هایی که برای کود دهی در فصل زمستان میتوانید استفاده کنید

کوددهی در فصل زمستان از جمله اقدامات باغی است که باید حتما جدی گرفته شود. زمستان را می توان فصل استراحت گیاهان معرفی نمود. در این زمان اگرچه گیاه فتوسنتز و فعالیت بسیار کمی دارد اما نباید فراموش کرد که این گیاه قرار است در بهار با گرم شدن…
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )