مرور برچسب

نشانه های بیماری برق زدگی نخود

بیماری برق زدگی نخود یا لکه سیاه

بیماری برق زدگی نخود یا بلایت آسکوکیتای (لکه سیاه) یکی از مخرب ترین بیماری های گیاهی نخود در بسیاری از مناطق زیر کشت این محصول می باشد. بیماری برق زدگی نخود برق زدگی نخود در ایران یکی از بیماری های بسیار مهم نخود است. در اکثر استان…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )