مرور برچسب

مراحل بذرگیری هندوانه

بذرگیری هندوانه و آشنایی با مراحل آن

بذرگیری هندوانه به استخراج و ذخیره سازی بذر، طوری که در فصل رشد بعدی قابل کاشت باشد را می گویند. برخی بذر ها پس از برداشت نیازمند طی کردن فرآیندهایی به منظور به دست آوردن توانایی جوانه زنی هستند. روش بذرگیری هندوانه استخراج و ذخیره
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )