مرور برچسب

مبارزه با بیماری آنتراکنوز عدس

بیماری آنتراکنوز عدس و علایم آن

بیماری آنتراکنوز عدس باعث میشود که لکه ها در ابتدا بر روی بخش های پایینی ساقه ظاهر شده و بعد از آن در بخش های دیگر گیاه توسعه پیدا می کنند. سپس برگها قهوه ای می شوند. بیماری آنتراکنوز عدس آنتراكنوز با ظهور لکه هایی روی برگ ها، ساقه
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )