مرور برچسب

قیمت گوسفند زنده

گوسفند كردی ظرفیتی برای تحول دام

گوسفند كردی ظرفیتی برای تحول دام است چون به جهت تولید جزو گوسفندان گوشتی کشور محسوب می‌شود. این گوسفندان کلاً در دو تیپ دشت و تیپ کوهستان دیده می‌شوند و هر تیپ نیز دارای فنوتیپ‌های خاص خود می‌باشد . گوسفند كردی ظرفیتی برای تحول…

بیماریهای گوسفند ،عوامل و راههای پیشگیری

بیماریهای گوسفند به لحاظ اهمیت کلا به دو دسته تقسیم می شوند ، یکدسته آنهایی هستند که رشد و وزن گیری حیوان را تحت تاثیر قرار می دهند که بعد از مدتی نگهداری و پرورش را غیر اقتصادی می کنند و یک دسته آنهایی هستند که زندگی و حیات آن را تحت…