مرور برچسب

سفیدک پودری

زنگار سیب و راههای درمان آن!

زنگار سیب یعنی خسارت به سلول های اپیدرم میوه که در ۳۰ تا ۴۰ روز بعد ریزش گلبرگ به وقوع می پیوندد. یک لایه قهوه ای رنگ از سول های چوب پنبه ای شده در پایین ترین لایه اپیدرم تشکیل می شود. به دنبال رشد سلول های چوب پنبه ای تمامی این سلول ها…