بیماری سفیدک سطحی(پودری) درخت هلو ،علایم و کنترل آن

0

بیماری سفیدک سطحی(پودری) درخت هلو (Powdery mildew)علاوه بر درختان بزرگسال، نهالستان های هلو را نیز به شدت مورد حمله قرار داده و خسارت هنگفتی وارد می سازد.

بیماری سفیدک سطحی(پودری) درخت هلو

در اثر فعالیت قارچ پوشش سفید نمدی روی دو سطح برگ ظاهر شده و فعالیتهای حیاتی برگهای آلوده کاهش یافته و یا بکلی مختل می گردد.

تعدادی از برگها نیز زودتر از موقع می ریزند.اختلال در عمل حیاتی برگها و خزان زودرس آنها موجب می شود که درخت نتواند مواد غذایی لازم برای ذخیره و تشکیل جوانه های سال بعد را تأمین کند.

بیماری سفیدک سطحی درخت هلو

علایم بیماری سفیدک سطحی(پودری) درخت هلو

علائم بیماری سفیدک سطحی هلو را در تمام مدت سال روی درختان آلوده می توان مشاهده کرد. اوایل بهار چند هفته پس از باز شدن برگها تا اواخر تابستان نشانه های بیماری روی برگ ،میوه و سرشاخه ها کاملاً مشهود است.

حدود ۴ هفته پس از باز شدن شکوفه ها لکه های کوچک بی شکل سفیدی در سطح بالایی و گاهی زیری برگها دیده می شود که ۲-۳ روز بعد توسعه یافته و به تدریج در این محلها برجستگی و یا فرورفتگی پیدا می شود.

برگها اغلب چین دار شده و مانند آن است که رگبرگ اصلی کوتاه شده باشد. برگهای جوان زودتر و بیشتر مبتلا شده و بندرت ممکن است که برگهای پیر آلوده شوند. خسارت بیماری بیشتر ،در حالتی است که میوه مورد حمله واقع شود زیرا با تشکیل لکه های سفید نمدی روی میوه ارزش میوه و بازارپسندی آن تقلیل می یابد.

اگر میوه هنوز سبز رنگ باشد لکه سفید و چنانچه متمایل به قرمز باشد لکه حاصله غالباً زرد چرکین به نظر میرسد. قسمتهای لکه دار میوه سفت و چرمی شده و از رشد طبیعی باز می ماند و در نتیجه میوه بدشکل می شود.

قطر لکه ها روی میوه از چند میلیمتر تا چندین سانتیمتر متغیر است و گاهی لکه ها تمام یا نصف سطح میوه را اشغال می کند و به ندرت میوه در محل لکه ترک بر می دارد. نشانه های بیماری در اوایل بهار ابتدا روی برگ های جوان سرشاخه ها ظاهر می شود و در واقع خود سرشاخه در این موقع کمتر مبتلا می شود.

ولی در اواخر بهار از یک طرف تعداد زیادی از برگ ها پیر و مقاوم شده و از سوی دیگر شدت بیماری به حداکثر خود رسیده است.

شما می توانید برای رشد خوب و بهبود کیفیت میوه درخت، انواع کود های مورد نیاز خود را از فروشگاه های اینترنتی شبکه آفتاب و شاپ ثمر تهیه نمایید.

عامل بیماری

عامل بیماری سفیدک سطحی هلو قارچی است به نام :

Sphaerotheca pannosa var persicae  و شکل کنیدی دار و غیر جنسی آن Oidium Leucoconium  نام دارد.

ریسه های آن بند بند و منشعب بوده و در سطح میزبان مستقر می گردد.به طور کلی گونه های خانواده Erysiphaceae  جزء انگلهای اجباری بوده و نمی توان آنها را روی محیط کشت مصنوعی کشت داد.

سایر مطالب:

بهترین زمانبندی سم پاشی درختان هلو و شلیل

بیماری زنگ درخت هلو

بیماری غربالی درخت هلو ،علایم و کنترل آن

راه های مبارزه با بیماری سفیدک سطحی درخت هلو

سفیدک سطحی هلو یکی از انواع آفت ها و بیماری های نهال هلو را با روش های زراعی و شیمیایی می توان کنترل نمود. لیکن مؤثرترین و بهترین راه همان مبارزه شیمیایی می باشد. در امر مبارزه زراعی عوامل حاصلخیزی خاک ،واریته مقاوم و هرس درخت را می توان مورد توجه قرار داد.

شدت بیماری تقریباً رابطه مستقیم با میزان رشد گیاهی و شادابی درخت دارد. با توجه به اینکه ازت در افزایش رشد و شادابی اندامها تأثیر دارد بنابراین هر چقدر میزان آن در خاک بیشتر باشد به همان اندازه بافت گیاه اسفنجی شده و نسبت به سفیدک حساس تر می گردد.

هرس مناسب و به موقع ۱۰%-۲۰% از شدت بیماری می کاهد. با قطع شاخه های زیادی و تابش مستقیم آفتاب تعداد زیادی از جوانه های آلوده بدین وسیله از بین می رود.

نکته قابل توجه در امر مبارزه شیمیایی تشخیص زمان سمپاشی است و چنانچه پوشش آردی روی برگها تشکیل شود کار مبارزه دیگر مشکل خواهد شد.

بهترین زمان سمپاشی ،زمانی است که گلبرگ های درخت ریخته و میوه تشکیل شده باشد. حداقل ۳ نوبت و حداکثر ۷ نوبت سمپاشی با سمومی مانند کاراتان و توپاس به فاصله ۱۰ روز علیه بیماری توصیه می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )