مرور برچسب

زمان انجام محلول پاشی برگی

محلول پاشی برگی و زمان انجام آن

محلول پاشی برگی شامل استفاده از کود یا سم ( سم پاشی ) بصورت پودر شده و اسپری روي شاخ و برگ گیاهان در قالب یک ترکیب غذایی رقیق شده با آب می باشد. با محلول پاشی درختان، گیاه مواد مغذي را به فرم یونی، از طریق برگ و سایر
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )