پرایمینگ بذر چیست!؟

0

پرایمینگ بذر به اعمال هر نوع تیماری قبل از کاشت به منظور ارتقاء مؤلفه‌هایی چون جوانه‌زنی، استقرار اولیه و غیره اطلاق می‌شود. بذر به واسطه پرایمینگ و پیش از قرار گرفتن در بستر خود به لحاظ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دچار تغییر می‌شود که تبعات آنها در گیاه حاصل از آن نیز دیده می‌شود.

پرایمینگ بذر چیست!؟

به منظور افزایش تولید گیاهان زراعی در واحد سطح راه‌های مختلفی وجود دارد که از جمله آن‌ها استفاده از بذر با کیفیت بالاست.

پرایمینگ بذر روشی ساده و کم هزینه برای افزایش کیفیت بذر است که در صورت انجام صحیح آن به افزایش عملکرد منجر می‌شود.

پرایمینگ بذر به اعمال هر نوع تیماری قبل از کاشت به منظور ارتقاء مؤلفه‌هایی چون جوانه‌زنی، استقرار اولیه و غیره اطلاق می‌شود.

بذر به واسطه پرایمینگ و پیش از قرار گرفتن در بستر خود به لحاظ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دچار تغییر می‌شود. که تبعات آنها در گیاه حاصل از آن نیز دیده می‌شود.

به طور کلی این موارد را می‌توان در چگونگی جوانه‌زنی، استقرار اولیه گیاهچه، بهره‌برداری بهتر از نهاده‌های محیطی، مقاومت بیشتر در برابر شرایط نامساعد محیطی، رقابت بهتر با علف‌های هرز، زودرسی و افزایش کمی و کیفی محصول مشاهده کرد.

پرایمینگ بذر

روش‌های پرایمینگ بذر

چهار روش متداول برای پرایمینگ بذرها وجود دارد: هیدروپرایمینگ، اسمو پرایمینگ، ماتریک پرایمینگ جامد و درام پرایمینگ. روش‌های دیگر جزو اسرار تجاری یا ثبت اختراع هستند و به دلیل انحصاری بودن، استفاده از آن‌ها منوط به پرداخت هزینه است!

هیدروپرایمینگ:

همان خیساندن ساده‌ی بذرها در آب است؛ در این روش اغلب از آب مقطر هوادهی‌شده استفاده می‌شود. این فرآیند به‌ویژه در مناطق خشک ثمربخش و قابل استفاده است.

اسمو پرایمینگ:

اسمو پرایمینگ، اسمزی پرایمینگ یا بذرتیماری نیز نامیده می‌شود. خیساندن بذور در محلول‌های حاوی مواد شیمیایی مانند مانیتول، نیترات پتاسیم (KNO3)، کلرید پتاسیم (KCI)، پلی اتیلن گلیکول (PEG) یا کلرید سدیم (N) است.

هورمون‌های گیاهی که مراحل مختلف جوانه‌زنی بذر را کنترل و تحت تأثیر قرار می‌دهند یا میکروارگانیسم‌های مفید (که به کنترل بیماری‌های قارچی و باکتریایی کمک می‌کنند) را می‌توان به محلول‌های اسموپرایمینگ اضافه کرد.

ماتریک پرایمینگ جامد:

ماتریک پرایمینگ جامد شامل انکوباسیون بذور در یک ماتریکس جامد و نامحلول مانند ورمیکولیت، خاک دیاتومه یا دیگر پلیمرهای جاذب آب با مقدار محدودی آب است. این فرآیند امکان اشباع شدن آهسته‌ی بذرها را فراهم می‌کند.

درام پرایمینگ:

بذر‌ها با قرار گرفتن در یک گردونه‌ی چرخشی که میزان کنترل شده‌ای از بخار آب در آن آزاد می‌شود، هیدراته می‌شوند.

سایر مطالب:

روش های ضدعفونی بذر

خصوصیات بذر خوب وسالم را چگونه تشخیص دهیم

معایب پرایمینگ بذر

با وجود فواید این روش بزرگترین عیب بذرهای پرایم شده این است که نمی‌توان آنها را انبار کرد و بایستی هرچه زودتر بعد از پرایمینگ کشت شوند.

یادآوری می‌شود پارامترهایی نظیر پتانسیل اسمزی محلول پرایمینگ، مدت زمان پرایمینگ، دمای پرایمینگ، تهویه محلول پرایمینگ، کنترل عوامل بیماریزا در حین پرایمینگ و نحوه خشک کردن بذر پس از پرایمینگ بر میزان تأثیر این تکنیک مؤثرند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )