مرور برچسب

پنجه زنی گندم

پنجه زنی گندم وعوامل موثر درآن

پنجه زنی گندم پس از رسيدن گندم به مرحله 3 تا 4 برگي شروع مي شود و هر پنجه توليد شده در شرايط رشد و نمو مساعد مطلوب مي تواند يك خوشه بدهد.در شرايط طبيعي بيش از 70 درصد عملكرد دانه گندم را پنجه تشكيل مي دهند. پنجه زنی گندم مرحله پنجه

اصول کود دهی گندم و جو در مرحله پنجه زنی

زمان بندی صحیح مصرف کود در مرحله پنجه زنی گندم و جو برای افزایش جذب عناصر غذایی، افزایش بهره وری محصول و تولید محصول سالم اهمیت زیادی دارد. کود دهی در مرحله پنجه زنی گندم و جو از مهمترین مراحل رشدی که میتواند اثرات زیادی در افزایش
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )