مرور برچسب

نحوه دوقلوزایی گوسفندان

دوقلوزایی گوسفندان با روش جیره فلاشینگ

دوقلوزایی گوسفندان و داشتن قدرت باروری بالا یکی از ویژگی های مهم برای دام زنده است. این ویژگی برای یک دامدار به هنگام پرواربندی مسئله بسیار مهمی است. زیرا می توان با هزینه کم تری گله بیشتری را ایجاد کنیم، به همین مراتب می توان به
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )