مرور برچسب

مقدار نیاز گیاهان به عناصر ریزمغذی

ریزمغذی ها و نقش آن ها در بهبود کیفیت محصولات کشاورزی

عناصر غذایی مورد نیاز گیاه عناصر مضر (Non-essential Elements)، عناصری هستند که برای رشد و نمو گیاه زیان آورند و حتی در برخی موارد غلظت های کم این عناصر می تواند موجب کاهش قابل توجهی در عملکرد و رشد گیاه گردد. از جمله این عناصر می توان به…

نقش و اهمیت عناصر ریزمغذی ها در کشاورزی

نقش و اهمیت عناصر ریزمغذی ها که باعث افزایش رشد محصولات باغی و همچنین محصولات غلات ، حبوبات ، دانه های روغنی ، ادویه جات و مزارع می شود ، باید مورد توجه قرار گیرد. نقش و اهمیت عناصر ریزمغذی ها ما در این مقاله تلاش کرده ایم تا با
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )