مرور برچسب

قیمت گوشت

قیمت گوشت در ۲ سال گذشته چقدر گران شد؟

قیمت گوشت در بازار‌های تهران طی هفته گذشته از ثبات چند هفته گذشته خود فاصله گرفت و میل به افزایش داشته است، این در حالی است که قیمت گوشت گوساله در چند هفته پیش تقریبا ثابت بود و انتظار می‌رفت که قیمت به کف رسیده باشد.