مرور برچسب

روش های اندازه گیری دبی در سیستم های آبیاری

دبی در سیستم های آبیاری

دبی در سیستم های آبیاری به مقدار آبی که در یک ثانیه از یک منبع آب مانند: چاه، چشمه، قنات، رودخانه، کانال و غیره جریان پیدا می کند گفته می شود. واحد های دبی جریان آب در سیستم متریک را به صورت متر مکعب بر ثانیه، متر مکعب بر ساعت یا لیتر
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )