مرور برچسب

خواب اصلی بذر

خواب اصلی بذر ،انواع و روش های شکستن آنها

خواب اصلی بذر یکی از مهمترین مکانیسم های سازگاری در گیاهان است که در صورت شرایط نامناسب برای ادامه رشد، بذرها را از جوانه زنی زودرس محافظت میکند. تعداد زیادی از بذرهای گیاهان قادر به جوانه زنی بلافاصله پس از جدا شدن از گیاه والد نیستند.
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )