مرور برچسب

بیماری شانکر ساقه سیب زمینی

بیماری پوسیدگی ریشه سیب زمینی یا شانکر ساقه

بیماری پوسیدگی ریشه سیب زمینی یا شانکر ساقه سیب زمینی یکی از مهمترین بیماریهای سیب زمینی در جهان است. بیماری با نام شوره سیاه (black scurf) هم شناخته می شود. بیمارگر اندام های زیرزمینی گیاه سیب زمینی از جمله ریشه، ساقه، استولن و غده
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )