مرور برچسب

انواع تنش در گیاهان

استرس یا تنش در گیاهان و آشنایی با انواع آن

استرس یا تنش در گیاهان به چه معنی است؟ استرس یا تنش در گیاهان به شرایطی گفته می شود که بر رشد و عملکرد گیاهان تأثیر منفی می گذارد. استرس های وارد شده به گیاهان باعث ایجاد پاسخ های متفاوتی در گیاهان می شود. ممکن است بیان ژنی تغییر
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )