مرور برچسب

اصلاح سم گاو

نحوه سم چینی در دام

اهمیت نحوه سم چینی در دام : یکی از اعضای بدن دام که سلامت آن مهم است سم می باشد که می تواند باعث انتقال بیماری های زیادی به دام شود. بررسی سم و نحوه سم چینی برای داشتن عملکرد مناسب در راه رفتن دام انجام می شود. بیشتر اوقات در قسمت سم…

چگونگی اصلاح سم در گاو شیری

اصلاح سم در گاو ، طیفی از روش‌ها دارد که همه این‌ها یک هدف را دنبال می‌کنند که همان برگرداندن سم به شکل و سطح تحمل‌کننده وزن صحیح می‌باشد. روش‌ها برای بدست آوردن این هدف اهمیت چندانی ندارد ولی رسیدن به این هدف مهم می‌باشد که در اینجا با…