قیمت انواع کود شیمیایی ۱۴۰۲ اعلام شد!!

0

موضوعی که ما هر سال به دنبال آن هستیم قیمت انواع کود شیمیایی هست که توسط سازمان خدمات حمایتی توزیع می گردد. معمولا این نرخ ثابت نبوده و در طول سال دستخوش تغییر می گردد.

اعلام قیمت انواع کود شیمیایی

در مهرماه ۱۴۰۲ این نرخ برای قیمت انواع کود شیمیایی توزیع شده توسط نمایندگان خدمات در سطح کشور تهیه و ابلاغ شده است.

قیمت کود سوپر فسفات ساده ۱۴۰۲ دولتی

قیمت کود سوپر فسفات ساده ۱۴۰۲ هر کیلو ۶۱/۱۰۰ ریال و قیمت کود سوپر فسفات ساده هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی ۳/۰۵۵/۰۰۰ ریال

قیمت کود فسفات ۱۳ درصد ۱۴۰۲ دولتی

قیمت کود فسفات ۱۳ درصد ۱۴۰۲ هر کیلو ۶۱/۱۰۰ ریال و کود فسفات ۱۳ درصد هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی ۳/۰۵۵/۰۰۰ ریال

قیمت کود سوپر فسفات تریپل ۱۴۰۲ دولتی

قیمت کود سوپر فسفات تریپل ۱۴۰۲ دولتی هر کیلو ۱۴۳/۰۰۰ ریال و کود سوپر فسفات تریپل ۱۴۰۲ دولتی هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی ۷/۱۵۰/۰۰۰ ریال

قیمت کود میکروبی فسفاته ۱۴۰۲ دولتی

قیمت کود میکروبی فسفاته ۱۴۰۲ دولتی هر کیلو ۶۲/۴۰۰ ریال و کود میکروبی فسفاته ۱۴۰۲ دولتی هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی ۳/۱۲۰/۰۰۰ ریال

قیمت کود دی آمونیوم فسفات ۱۴۰۲ دولتی

قیمت کود دی آمونیوم فسفات ۱۴۰۲ دولتی هر کیلو ۱۶۱/۲۰۰ ریال و کود میکروبی فسفاته ۱۴۰۲ دولتی هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی ۸/۰۶۰/۰۰۰ ریال

قیمت کود کلرور پتاسیم ۱۴۰۲ دولتی

قیمت کود کلرور پتاسیم ۱۴۰۲ دولتی هر کیلو ۱۴۹/۵۰۰ریال و کود کلرور پتاسیم ۱۴۰۲ دولتی هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی ۷/۴۷۵/۰۰۰ ریال

قیمت کود سولفات پتاسیم ۱۴۰۲ دولتی

قیمت کود سولفات پتاسیم ۱۴۰۲ دولتی هر کیلو ۱۶۲/۵۰۰ریال و کود سولفات پتاسیم ۱۴۰۲ دولتی هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی ۸/۱۲۵/۰۰۰ ریال

قیمت کود اوره ۱۴۰۲ دولتی

قیمت کود اوره ۱۴۰۲ دولتی هر کیلو ۳۹/۰۰۰ ریال و کود اوره ۱۴۰۲ دولتی هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی ۱/۹۵۰/۰۰۰ ریال

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )