بیماری گموز یا جرب خیار

0

بیماری گموز یا جرب خیار اغلب در خیار شایع است، اما می‌تواند روی طالبی، کدو تنبل و کدو خورشتی نیز ایجاد بیماری کند. تمام بخش‌های هوایی گیاه و میوه می تواند آلوده شود.

بیماری گموز یا جرب خیار

گموز اغلب در خیار شایع است، اما می‌تواند روی طالبی، کدو تنبل و کدو خورشتی نیز ایجاد بیماری کند. تمام بخش‌های هوایی گیاه و میوه می تواند آلوده شود. نفوذ بیماری به داخل میزبان کمتر از ۹ ساعت پس از جوانه زنی می تواند رخ دهد و همچنین آلودگی پس از ۳ روز قابل مشاهده می باشد.

بیماری گموز یا جرب خیار

علایم بیماری گموز یا جرب خیار

در ابتدا به صورت نقاط قهوه ای و حاشیه زرد رنگ بر روی برگ ها ظاهر می شود. سپس این نقاط خشک شده و می ریزد و برگ به صورت سوراخ سوراخ در می آید.

بیماری گموز خیار، باعث کوتاه شدن فاصله بین بندها در قسمت های انتهای ساقه می گردد و زخم های نامنظمی بر روی زوایای انتهایی دمبرگ و ساقه ایجاد می کنند و رنگ آن به سفید خاکستری تبدیل شده و ترشحات قهوه ای مایل به نارنجی از آن خارج می شود.

علائمی که بر روی میوه دیده می شود به صورت لکه های آب گزیده، به صورت کچلی بر روی بافت های متورم شده ی میوه ایجاد می شود و میوه غیرقابل استفاده می شود.

شما می توانید بهترین ارقام بذرخیار را از فروشگاه اینترنتی شاپ ثمر خریداری کنید.

انتقال بیماری گموز خیار

بیماری گموز خیار، بیشتر از طریق بذر انجام می گیرد. ضد عفونی بذر با سموم قارچ کش در کنترل این بیماری موثر می باشد.

سایر مطالب:

تلخی میوه خیار

بیماری سوختگی گلگاه خیار

عارضه آفتاب سوختگی خیار 

کنترل بیماری گموز

  • کشت ارقام مقاوم
  • کاربرد دوره ای قارچ کش جهت پیشگیری از بیماری
  • مدیریت علف های هرز
  • اعمال تناوب صحیح ۲ تا ۳ سال جهت پیشگیری از انتقال بیماری به کشت بعد
  • زیر خاک کردن بقایای گیاهی توسط شخم بعد از برداشت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )