راهنمای انتخاب رقم مناسب توت فرنگی

0

انتخاب رقم مناسب توت فرنگی ، برای موفقیت هر سرمایه گذاری در توت فرنگی حیاتی است. اعمال بهترین روش های زراعی نیز نمی توانند خسارت ناشی از انتخاب ارقام ضعیف را جبران کنند.

انتخاب رقم مناسب توت فرنگی

عملکرد ارقام توت فرنگی به نوغ خاک و کنترل شرایط محیطی در گلخانه ارتباط مستقیم دارد.

مهم ترین عوامل برای انتخاب رقم زراعی، بیشتر به کیفیت میوه، مقاومت به بیماری ها دستیابی به حداکثر عملکرد اقتصادی در نظر گرفته می شوند. ارقام توت فرگی بر حسب پاسخ آن ها به طول روز به ۳ دسته بهاره، همیشه بار و روز خنثی تقسیم می شوند.

توت فرنگی گلدانی

انتخاب رقم مناسب توت فرنگی و معرفی انواع آن

ارقام بهاره

رقم توت فرنگی بهاره، مشهورترین رقم جهت تولید تجاری است. این ارقام در هر سال یک بار محصول می دهد و معمولاً در بهار کشت می شوند. بوته هایی که تازه کشت شده اند برای تحریک رشد و تولید استولون، گل هایشان حذف می شود.

تولید استولون در شرایط روز بلندی ایجاد می شود.
ارقام بهاره غالباً دارای میوه های درشت و با کیفیت مطلوب و قابلیت نگهداری و حمل نقل مناسب می باشند. روز کوتاهی و دمای خنک علاوه بر تحریک تشکیل جوانه ای گل، تولید طوقه های فرعی را نیز تحریک میکند.

مطالب مرتبط:

بیماری کپک خاکستری توت فرنگی

مدیریت و کنترل آفات توت فرنگی گلخانه ای

ارقام روزخنثی

توت فرنگی های روزخنثی از بهار تا پاییز چندین مرحله برداشت در سراسر فصل رشد، تولید میوه دارند. این ارقام به طول روز حساس نیستند بنابراین اگر دما بالای ۱۰ و پایین تر از ۲۷ درجه سانتی گراد باشد به طور پیوسته تولید گل و استولون خواهند نمود.

دمای خاک در تعیین اندازه میوه ارتباط دارد. به وسیله خنک کردن خاک در منطقه ریشه توسط مالچ پاشی، سایه بان ها یا آبیاری بارانی، اندازه میوه می تواند افزایش یابد. اندازه میوه ارقام روخنثی به طور متوسط ۹ گرم می باشد.

دو رقم ترابیوت و تری استار ارقامی روزخنثی و مقاوم به بیماری قرمزی آوند ریشه هستند و اندازه میوه آن ها متوسط و خوشمزه است. برای دستیابی به عملکرد بالا بهتر است فاصله بوته از هم بر روی ردیف ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر در نظر گرفته شود.

رقم سلوی معمولاً در گلخانه کاشته می شود. میوه درشت و اسفنجی با عملکرد و با کیفیت بالا از ویژگی های این رقم روزخنثی می باشد.

ارقام همیشه بار

این ارقام، گیاهان روزبلندی هستند که در روزهای با طول بیشتر از ۱۲ ساعت شروع به گلدهی می کنند. این ارقام نسبت به ارقام بهاره محصول کمتری می کنند.

همچنین استولون کمی تولید کرده و گرایش به تشکیل جند طوقه دارند. از مهم ترین ارقام همیشه بار می توان به هومی جنتو و استارا اشاره کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )