مرور برچسب

پربارترین نهال گردو

معرفی پربارترین نهال گردو و نهال بادام در ایران

زمانی که بحث پرورش پربارترین نهال گردو و نهال بادام به میان می آید، یکی از تصورات هر باغدار و یا کشاورز می تواند رسیدن به سود دهی میلیاردی باشد که البته این تصور هم درست است. پربارترین نهال گردو و نهال بادام زمانی که صحبت از پرورش

کاشت نهال گردو

کاشت نهال گردو دارای نکات مهمی است که در صورت عدم رعایت اصول و شیوه صحیح کاشت نهال، نتیجه مطلوب و قابل قبولی بدست نخواهید آورد. کاشت نهال گردو ریشه اصلی پیدایش گردو در ایران بوده است. نهال گردو از منطقه ی ایران به سایر نقاط جهان پخش
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )