آفت مگس جالیز و چگونگی کنترل آن

0

آفت مگس جالیز (dacus ciliatus) یکی از خطرناک ترین آفات جالیز و دامنه گسترش آن بر روی همه جالیزیان از جمله: خربزه، کدو، خیار، طالبی و … می باشد. مگس جالیز با مگس خربزه که در عوام به آن کرم خربزه می گویند، برای انتخاب میزبان خود رقابت دارند. 

کشاورزان اغلب به دلیل ناآگاهی از زندگی آفت، مزارع یا باغ خود را با سموم مختلف سمپاشی می کنند.

این سمپاشی ها نه تنها به کنترل آفت جالیز کمک نمی کند بلکه با انتخاب اشتباه سموم و میزان مصرف نادرست، میوه ها را زودتر از موعد برداشت و به بازار ارائه می دهند که مصرف این محصولات سلامت جامعه را تهدید می کند.

علائم خسارت آفت مگس جالیز:

مگس جالیز در مناطقی که دارای زمستان سرد است در داخل خاک زمستان گذرانی می کند. در بهار حشره کامل از خاک خارج شده و پس از جفت گیری باعث گسترش آفت می شود.  مگس جالیز زیر پوست میوه تخم گذاری می کند و لارو حشره با تغذیه از میوه موجب فساد و از بین رفتن آن می شود.

میوه هایی که مورد حمله لارو حشره قرار گرفته است، دارای فرورفتگی با حاشیه نکروز یا سوختگی می شود و در موارد شدید آفت پوست میوه از بین می رود. این آفت در مناطقی که درجه حرارت روزانه پایین است گسترش بیشتری دارند.

آفت مگس جالیز

روش های کاربردی برای مقابله با آفت:

مبارزه فیزیکی:

  1. هنگام شناسایی آفت مگس جالیز و کرم خربزه باید میوه های آلوده را جمع آوری کرد و از بین برد. زیرا با بودن میوه های خسارت دیده در باغ امکان گسترش و حمله آفت به میوه های سالم وجود دارد. به همین منظور منهدم کردن میوه های آلوده کمک زیادی به کنترل آفت می کند.
  2. استفاده از ظروف حاوی محصول قندی همراه با درصدی حشره کش در باغ یا مزرعه، این ظروف به عنوان تله کار گذاشته می شود و مگس چالیز با خوردن طعمه مسموم از بین می رود.

مبارزه بیولوژیکی:

استفاده از تله دارای پروتئین و فرمون جنسی برای تخمین تعداد جمعیت آفت و کنترل آن کمک زیادی می کند. این تله فرمونی دارای هورمون جنسی می باشد و حشره را به سمت خود جذب می کند.

سایر مطالب:

بیماری های ویروسی و علفهای هرز خربزه را چگونه کنترل کنیم!؟

روش مبارزه زراعی: 

  1. در مناطقی که دارای زمستان های سرد هستند، برای از بین بردن حالت زمستان گذران آفت مگس جالیز و کاهش جمعیت آن برای سال بعد انجام عملیات شخم و دیسک مزرعه یا باغ بلافاصله پس از برداشت محصول و حتی تا زمانی که بوته ها هنوز سبز هستند امری ضروری است که به کنترل و پیشگیری آفت و عدم انتقال آن به سال بعد کمک می کند.
  2. استفاده از یخ آب زمستانه در مناطق دارای زمستان سرد، زمستان گذرانی آفت را بهم می زند و باعث تلفات زیادی از آفت می باشد.
  3. کشت زود هنگام در محصولاتی جالیزی که امکان کشت آنها قبل از ظهور مگس وجود دارد باعث می شود که میوه تا حد قابل قبولی رشد کرده و پوست آن ضخیم شده باشد و مگس جالیز نتواند در پوست میوه نفوذ کرده و تخم ریزی کند و در نتییجه باعث فساد میوه شود.

روش مبارزه شیمیایی:

یکی دیگر از روش های مقابله و کنترل آفت مگس جالیز یا کرم خربزه استفاده از سموم شیمیایی می باشد. سموم شیمیایی دلتامترین، دیازینون، سایپرمترین، دیمتوات و .. هر کدام به اندازه خود در کنترل و مقابله با این آفت موثر می باشند. مگس جالیز آفت قوی می باشد و خسارات جبران ناپذیری بر روی محصولات می گذارد.

برای کنترل آفت هر هفته ۴ تا ۶ نوبت سمپاشی تا یک هفته قبل از برداشت محصول مورد نیاز است. سمپاشی بهتر است بعد از آبیاری مزارع یا باغ در صبح یا عصر صورت گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )