عارضه شات بری انگور

0

عارضه شات بری انگور که به دلایل متعددی می تواند ایجاد شود مثلا در انگور گل هایی که تلقیح نیافته اند در برخی ارقام ریزش نیافته و تبدیل به حبه های ریز و بدون بذر به نام شات بری می شوند. که این می تواند باعث کاهش کیفیت ظاهری بخصوص در ارقام حبه درشت مثل؛دسترچین ، احمدی (لعل)،شاهانی و ریش بابا میگردد.

علت ایجاد عارضه شات بری انگور

در انگور، گلهایی که به میوه تبدیل نشوند ، معمولا” در طی یک هفته تا ده روز بعد ، ریزش می یابند . اگربنا به دلایلی این ریزش بسیار سنگین و غیر طبیعی باشد ، خوشه گل شدیدا” تنگ شده که به این عارضــه Coulure یا Shelling میگویند.

در این عارضـــه خوشه های انگور تعداد حبه های کمتری از حالت طبیعی داشته و کیفیت و عملکرد کاهش پیدا میکند .

عواملی مانند کمبود مواد هیدروکربنه و ذخیره ازت در زمان گلدهی باعث تشدید این عارضه میگردند. اما در بعضی حالات و ارقام ، گلهای تلقیح نیافته ریزش نمیکنند بلکه به حبه های ریز و گرد و بدون بذر به اسم Shot barry تبدیل شده و روی خوشه باقی میمانند که در ارقام دانه دار وجود این حبه های ریز ، کیفیت ظاهری میوه را کاهش میدهد.

سایر مطالب:

عارضه لکه زیتونی برگ انگور

دلایل ایجاد کننده شات بری انگور

از جمله دلایلی که میتواند منجر به ایجاد شات بری شود می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • شرایط بارندگی یا گرمای شدید حین گرده افشانی که منجر به عدم تلقیح میشود
  • نسبت بالای گل به سطح برگ ها که در نتیجه هرس نامناسب ایجاد میگردد
  • کمبود عناصر غذایی از جمله بور و روی 
  • کمبود مواد هیدرو کربنه در گلها
  • بیماری های ویروسی
  • هرس نامناسب که موجب برهم زدن تعادل میوه و برگ شود بطوری که میزان گل و خوشه از برگ بیشتر باشد.

راه های مقابله و پیشگیری:

  • محلول پاشی با محلول های حاوی بور و روی
  • هرس مناسب
  • تغذیه متعادل
  • مبارزه با بیماری های ویروسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )