آفت کرم مفتولی هویج (کرم سیمی هویج)

0

آفت کرم مفتولی هویج یا سیمی به هویج خسارت زیادی وارد می کند در صورتی که به موقع کنترل نشود می تواند بازار پسندی محصول را به شدت کاهش دهد.

آفت کرم مفتولی هویج

کرم مفتولی در مقیاس جهانی یکی از آفات رایج در کشاورزی است. لاروها پلی فاژ هستند و تقریباً به تمام محصولات کشاورزی حمله می کنند.

در تمام زیستگاه‌ها از جمله انواع مراتع، جنگل‌ها، زمین‌های بایر، باغ‌ها و… وجود دارند. به مرحله لاروی سوسک‌های خانواده الاتریده Elateridae کرم مفتولی یا سیمی، می‌گویند. تنوع گونه‌های کرم مفتولی زیاد است. حدود ۳۹ گونه از ۲۱ جنس به عنوان آفت محصولات غده‌ای شناسایی شده است.

آفت کرم مفتولی هویج

علایم خسارت

خسارت توسط لارو سوسک ایجاد می‌شود. حشره بالغ در خاک تخم‌گذاری کرده، لاروها بعد از خروج شروع به تغذیه از کیاه تازه جوانه زده از بذر میکنند. سپس از سنین اولیه از بخشهای نرم ریشه تغذیه کرده و تونل‌هایی به عمق ۲ الی ۳ میلی‌متر ایجاد می‌کند.

بنابراین فرصت برای ورود قارچهای بیماریزا فراهم شده و کل غده را آلوده میکنند.

سایر مطالب :

بیماری شکافتگی ریشه هویج

سفیدک پودری هویج و چگونگی کنترل آن

پیشگیری و کنترل کرم مفتولی هویج

  1. کنترل علف‌های هرز
  2. استفاده از تله‌های نوری برای گرفتن حشرات بالغ
  3. ایجاد تناوب زراعی
  4. آبیاری منظم

 مبارزه شیمیایی

برای مبارزه شیمیایی از دیمیتوات یک لیتر در هکتار،  کلرو پیریفوس یک و نیم لیتر در هکتار، تریکلروفن یک و نیم لیتر در هکتار، دلتا مترین نیم لیتر در هکتار استفاده کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )