علایم عارضه پوسیدگی کپک خاکستری سیب

0

عارضه پوسیدگی کپک خاکستری سیب از نظر خسارت دومین بیماری انباری سیب است و مهم ترین عامل بیماری پس از برداشت سیب است این بیماری در دمای معمول سردخانه ها از هر بیماری دیگر انباری به جز پوسیدگی موکوری سریعتر توسعه می یابد.

عارضه پوسیدگی کپک خاکستری سیب

کپک خاکستری از نظر خسارت دومین بیماری(بعد از کپک آبی) انباری سیب محسوب می‌شود.

کپک خاکستری مهمترین بیماری پس از برداشت گلابی نیز است. این بیماری در همه کشورها، روی میوه‌های سیب و گلابی موجود در انبارها و سردخانه‌ها شیوع دارد.

این بیماری در دمای معمول سردخانه‌ها از هر بیماری دیگر انباری سریع‌تر توسعه پیدا می‌کند.

بیماری پوسیدگی کپک خاکستری سیب

نشانه‌های بیماری پوسیدگی کپک خاکستری سیب

علایم این بیماری به شکلهای مختلف بروز می‌کند. لکه‌هایی که در مجاورت گلگاه میوه به وجود می‌آیند، ابتدا قهوه‌ای کم رنگ و بافت قسمت‌های پوسیده در آغاز سفت و چغر است.

توسعه این لکه‌ها که اطراف گودی گلگاه را فرا می‌گیرند. ممکن است متوقف شود، ولی بیشتر اوقات پوسیدگی در گوشت میوه پیشروی می‌کند.

عفونت اولیه می‌تواند از محل قطع دم میوه هم باشد، ولی بیشتر اوقات آلودگی از محل ترکها و زخمهای موجود در میوه روی می‌دهد.

در شرایط مرطوب، تعداد زیادیاسپورهای خاکستری- قهوه‌ای در سطح میوه‌های پوسیده تشکیل می‌شود.

میوه‌های کاملا پوسیده،نرم و مازویی رنگند، چنان که گویی پخته شده باشند. گاهی روی میوه‌های کاملا پوسیده و لهیده افتاده بر کف باغ، سختینه‌های سیاه رنگ قارچبه ابعاد چند میلی‌متر به وجود می‌آیند.

سایر مطالب :

آفت کرم سیب و روش های کنترل آن

عامل بیماری پوسیدگی کپک خاکستری

قارچ مولد این بیماری در بیشتر موارد Botrytis cinerea است که شکل جنسی  آن Botryotinia fuckeloana، نام دارد.

چرخه بیماری و اپیدمیولوژی

قارچ B. cinerea  می‌تواند به شکل کنیدی و سختینه در خاک باغ، روی مواد آلی و میوه‌های پوسیده در خاک یا انبار یا خاک چسبیده به ظروف برداشت و حمل میوه‌ها زمستان گذرانی کند.

در دما و رطوبت مناسب، کنیدی‌های فراوان قارچ تشکیل شده، با جریان باد یا آب شست و شوی میوه‌ها، پخش و منتقل می‌شوند.

همچنین قارچ می‌تواند به حالت خفته روی قطعات گل باقیمانده روی میوه به انبار منتقل شود.

عفونت میوه‌ها از راه زخم یا محل قطع دم میوه روی می‌دهد، ولی می‌تواند به سرعت از یک میوه آلوده به میوه‌های سالم مجاور سرایت کند.

این قارچ حتی در دمای منفی ۱ درجه سانتیگراد هم فعال بوده، موجب توسعه پوسیدگی در سردخانه‌ها می‌شود.

مبارزه با پوسیدگی کپک خاکستری سیب

  • موقع برداشت، حمل و نگهداری محصول باید سعی شود که میوه‌ها زخمی، لهیده و مصدوم نشوند.
  • تیمار میوه‌ها پس از برداشت با قارچکشهای مناسب از جمله قارچکشهای گروه بنزیمیدازول‌ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )