راه های کنترل بیماری گموز مرکبات

0

بیماری گموز مرکبات به نام های دیگری نظیر انگومک مرکبات، پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه نیز شناخته می شود.بیماری گموز سبب پوسیدگی طوقه و ریشه گیاه می شود.

بیماری گموز مرکبات

کاشت مرکبات نقش بسیار مهمی در اقتصـاد کشـاورزی و درآمـد کشـاورزان دارد. که ایـران بـا دارا بـودن ۲۴۸۷۰۶ هکتار باغ‌های مرکبات، مقام هشتم از نظر سطح زیرکشت را در دنیا دارد. این بیماری یکی از عوامل مهم محدودکننده کشت مرکبات خصوصاً در استان‌هـای جنـوبی کشـور و استان فارس می‌باشد.

این بیماری به نامهای مختلفی از جمله انگومـک و اوزوئـی نیـز معروف می‌باشد. که باعث پوسیدگی طوقه و ریشه مرکبات می‌شود.

بیماری گموز مرکبات

علایم بیماری گموز مرکبات:

از علائم مهم بیماری، ترشح صمغ در اطراف طوقه تا ارتفاع نیم متری از سطح خاک می باشد. پوست قسمت آلوده ممکن است بوی ماهی و یا ترشی بدهد. صمغ خارج شده ابتدا آبکی و بی رنگ است که پس از خشک شدن در هوای آزاد سخت شده و به رنگ خرمایی در می آید.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی گموز مرکبات:

قارچ Phytophthora citrophthoraعامل ایجاد این بیماری گیاهی است. قارچ فیتوفتورا تقریباً در تمام باغات مرکبات وجود دارد. در شرایط مرطوب، این قارچ اندام های تکثیری زیادی تولید کرده و به سرعت از طریق زخم یا ترک های موجود روی طوقه، وارد گیاه می شود. هوای گرم تابستان سرعت انتشار بیماری را کاهش داده و فعالیت قارچ در هنگام خشکی خاک متوقف می شود.

سایر مطالب:

بیماری کپک دوده‌ای مرکبات

کنه زنگ مرکبات یا کنه نقره ای

بیماری استابورن یا ریز برگی مرکبات

راه های پیشگیری و کنترل بیماری گموز مرکبات:

 -از ارقام مقاوم به بیماری استفاده شود

 -تهیه نهال سالم از خزانه

 -حذف علف های هرز از دور طوقه

 -خودداری از ایجاد زخم اطراف طوقه

 -باغ باید در زمین های سبک و زهکشی شده احداث گردد. در اراضی رسی و سنگین حتما باید از نهال های پیوند شده روی پایه های مقاوم استفاده شود

-درهنگام کاشت باید دقت شود تا نهال عمیق کاشته نشود

 -فواصل بین درختان حفظ شود

 -استفاده از کودهای مناسب و انجام عملیات صحیح باغبانی جهت تقویت درختان ضروری است

 -دقت شود هنگام پیوند، زدن قطراتی از آب یا ذراتی از خاک باغ بین پایه و پیوندک قرار نگیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )