مرور برچسب

آفات کشاورزی

کنترل حلزون ها و راب ها

حلزون ها  یا لیسَک ها  نوعی نرم‌تن در ردهٔ شکم‌پایان است. علت اینکه حلزون را در رده شکم‌پایان قرار داده‌اند؛ این است که در حقیقت تمام قسمت زیرین بدنش، پای آن به‌شمار می‌رود. زیست‌شناسان تا به امروز بیش از ۳۰ هزار گونه حلزون را…

کرم ساقه خوار درخت یا “کرم خراط ” و روشهای مبازره با آن

شکل شناسی کرم ساقه خوار: کرم ساقه خوار ،حشره کامل سوسک شاخک بلندی است با بدنی کشیده به طول 20-18 میلی متر و عرض 4 میلی متر و به رنگ عمومی سیاه دیده می شود .تخم این سوسک شبیه به کاسه لاک پشت بوده که قسمت صاف آن برروی ساقه درخت چسبیده و…