جلوگیری از تنک شدن خوشه پسته

0

تنک شدن خوشه پسته یکی از عوامل افت شدید محصول در درختان پسته محسوب می شود که بر حسب تجربه و روشهای ثابت شده علمی دلایل و عواملی دارد که در ادامه به نکاتی در این مورد می پردازیم.

تنک شدن خوشه پسته

اول باید بررسی کنیم که چه عواملی باعث می شوند که خوشه پسته به صورت تنک یا ریز و درشت میشوند و یکدست و خوشه کاملا پر نمیشود.

چنانچه بسیاری از کشاورزان گله می کنند با توجه به اینکه در زمستان کود و آب فراوان به درخت پسته داده اند ولی چرا در فروردین و خرداد ماه که خوشه ها به اصطلاح ارزنی می شوند ولی خوشه تنک و ناقص است.

تنک شدن خوشه پسته

عوامل موثر در تنک شدن خوشه پسته

کمبود عناصر مهم وحیاتی مثل کلسیم و روی و بر

یون کلسیم در ساخت دیواره سلولی گیاه، انتقال کربوهیدرات ها و متابولیسم ازت نقش مهمی دارد. کلسیم علاوه بر مقاومت خوشه پسته به شرایط محیطی، باعث افزایش اندازه و یکدست شدن خوشه پسته می شود. 

یکی از کارکردهای مهم کلسیم، کاهش تنش و افزایش مقاومت درخت به شرایط نامساعد فیزیولوژیکی پسته است.

کاری که کلسیم می کند، می تواند انتقال این هورمون از سمت سرشاخه ها به سمت ریشه ها را تسریع کند و با کاهش جریان این هورمون ها به سمت ریشه ها، سیاه شدن و عارضه لکه پوست استخوانی در پسته متوقف می شود.

لذا نقش کلسیم در اینجا هم در افزایش اندازه و یکدست شدن خوشه پسته است، بخصوص کلسیم هایی که با آمینو اسید یا عنصر ازت همراه هستند و هم در افزایش مقاومت درخت به شرایط نامساعد نقش موثری دارد. 

نکته بعدی در مورد کلسیم، این است که حداقل برای محلول پاشی کلسیم دو تکرار قرار دهید، بویژه در درختانی که از حجم میوه زیادی برخوردارند،

در یک نوبت کلسیم ممکن است نیاز کلسیمی خوشه های پسته تامین نشود و یا اینکه بدلیل شرایط ابری و تعداد ساعت کم آفتابی در بهار، در جذب کلسیم مشکل داشته باشیم که با دو تکرار این نگرانی بر طرف می شود.

مطالب مرتبط:

آفت پروانه چوبخوار پسته یا آفت کرمانیا

بیماری سر خشکیدگی درختان پسته


عنصر روی نقش بسیار مهمی در خوشه بندی پسته و جلوگیری از تنک شدن پسته دارد.

به دلیل کمبود شدید عنصر روی در خاک و در نتیجه خوشه پسته ،خوشه پسته بسیار به این عنصر نیاز دارد.

همچنین روی در مرحله گرده افشانی و جوانه زدن دانه های گرده نقش اصلی را ایفا نموده است.

راه کار اساسی برای خوشه بندی اصولی:

۱-کود حیوانی مناسب در زمستان همراه با اوره و هیومیک اسید
۲-محلول پاشی روی و بر و اسید آمینه با هم در اواسط فروردین ماه 
۳-نیترات کلسیم به صورد کود پاشی قبل از اردیبهشت ماه روی خاک 
۴-محلول پاشی کلسیم و جلبک در اوایل اردیبهشت ماه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )