بیماری ذغالی زیتون (آنتراکنوز زیتون)

0

بیماری ذغالی زیتون یا بیماری آنتراکتوز زیتون باعث زردی و سوختگی برگها، ریزش برگها و مرگ سر شاخه ها در فصل پاییز می شود.

مهمترین آسیب در هنگام بلوغ میوه ها رخ داده و لکه های تیره و فرورفته در آنها مشاهده می شود که اغلب همراه با تولید لکه های صورتی یا قهوه ای رنگ بر روی میوه است.

اندازه لکه ها به تدریج گسترش پیدا کرده به صورتی که به مرور تمام میوه را در بر می گیرد.

بیماری ذغالی زیتون

در اثر این بیماری ، زیتونهای آلوده ریزش کرده و یا بر روی شاخه به صورت مومیایی در می آید. عامل بیماری توسط باران یا باد منتشر شده و از طریق روزنه ها یا عدسکها به داخل میوه نفوذ می کند.

تهویه مناسب در تاج درخت ، زهکشی خوب زمین و سمپاشی با سموم مسی مانند هیدروکسید مس و اکسی کلرید مس می تواند آلودگی را کنترل کند.

بیماری ذغالی زیتون
بیماری ذغالی زیتون

علائم بیماری ذغالی زیتون

آلودگی اولیه بیماری گیاهی آنتراکنوز زیتون می تواند روی قسمت های مختلف شاخ و برگ گیاه به وجود آید. میوه ها اصلی ترین بخش برای بیماری زایی این قارچ روی درختان زیتون هستند.

نشانه های ابتدایی آلودگی در سطح میوه شامل فرورفتگی های کوچک است که با اندام های تکثیری قارچی پوشیده می شوند.

در ابتدا این چروکیدگی و فرو رفتگی ها، به رنگ نارنجی مایل به کرم بوده که با گسترش روند بیماری به رنگ قهوه ای تیره در می آیند.

اندازه این چروکیدگی ها به تدریج در میوه افزایش پیدا کرده و در نهایت تمام سطح میوه را می پوشاند. میوه های آلوده، چروکیده و پژمرده شده و در نهایت از شاخه می ریزند.

در شرایط مرطوب، توده ی نارنجی رنگ از اسپورهای قهوه ای نیز در سطح میوه شکل می گیرد. 

ممکن است برگ های نزدیک میوه نیز از بین بروند. روی برگ های آلوده نقاط زرد تا قهوه ای رنگ دیده می شود که با هاله ای تیره احاطه شده است.

با ادامه روند بیماری برگ های آلوده، کمی به صورت طولی پیچ خورده و به حالت لوله ای مانند در می آیند.

سایر مطالب:

درباره عارضه لکه برگی زیتون

آفت مگس زیتون و روش های کنترل آن

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی بیماری ذغالی زیتون

عامل بیماری گیاهی آنتراکنوز زیتون قارچ Colletotrichum gloeosporioides می باشد.

این قارچ که در محدوده دمایی ٢۰ الی ٢٧ درجه سانتی گراد بهترین شرایط برای توسعه را دارد، می تواند باعث آلودگی میوه در تمام مراحل رشد شود.

میزان آلودگی در شرایط مختلفی از جمله صدمات مکانیکی، استرس های مختلف، حشرات مکنده، رسیدگی بیش از حد یا انبار شدن طولانی مدت میوه افزیش می یابد.

اندام های تکثیری قارچ از راه های مختلفی مثل حشرات، باد و باران جابجا می گردند.

این بیماری در زمان رسیدن میوه ها به دلیل فراهم شدن دمای مناسب بهترین شرایط را برای گسترش دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری ذغالی زیتون

  • استفاده از ارقام مقاوم و دیر رس
  • حذف علف های هرز و هرس شاخه های اضافی
  • مبارزه با حشره ناقل از جمله مگس زیتون
  • افزایش کودهای دارای کلسیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )