بیماری پوسیدگی صورتی سیب زمینی

0

بیماری پوسیدگی صورتی سیب زمینی یا پوسیدگی آبدار، به طور معمول در خاک های فشرده و دارای زه کش ضعیف رخ می دهد. 

بیماری پوسیدگی صورتی سیب زمینی

صدمات مکانیکی در داخل انبار، امکان انتقال بیماری از غده های بیمار به غده های سالم را بیشتر فراهم می کند. عامل این بیماری تنها باعث آسیب به سیب زمینی می شود.

بیماری پوسیدگی صورتی سیب زمینی

علائم بیماری پوسیدگی صورتی سیب زمینی

نفوذ عامل این بیماری به غده های سالم از راه عدسک، ناحیه اتصال ساقه به غده و صدمات مکانیکی صورت می گیرد. علائم ابتدایی روی بافت های هوایی بوته شامل پژمردگی، پوسیدگی ساقه، کاهش رشد و زردی برگ های پایینی گیاه می باشد.

این بیماریباعث تشکیل زخم های آبسوخته، تیره، مرطوب و حالت لاستیکی روی غده می شود. اطراف عدسک های آلوده، تیره تر از دیگر بخش های غده است. بافت داخلی غده های آلوده صورتی بوده و بعد از قرارگیری در هوای آزاد به رنگ سیاه در می آید. پوست غده های آلوده به راحتی جدا می شوند. این بیماری داخل غده های آلوده داخل انبار نیز توسعه می یابد. غده های آلوده بوی تندی می دهند و ممکن است با فشردنشان مایع شفافی از آن ها خارج شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی

عامل بیماری، قارچ Phytophthora erythroseptica می باشد. سرعت توسعه بیماری در انتهای فصل افزایش پیدا می کند و به طور معمول آلودگی غده ها قبل از برداشت صورت می گیرد.

آبیاری مناسب و فراهم کردن بستری سبک در کنترل آلودگی بوته ها بسیار موثر است. زمستان گذرانی عامل بیماری برای مدت طولانی و در داخل خاک صورت می گیرد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای ٢٨ الی ٣٣ درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

سایر مطالب:

ویروس برگ قاشقی سیب زمینی

لوله ای شدن برگ سیب زمینی

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی صورتی سیب زمینی

  • افزایش زه کش خاک
  • افزایش تهویه در داخل انبار
  • تناوب زراعی بلند مدت با محصولات غیر میزبان
  • جمع آوری و حذف غده های آلوده بعد از برداشت
  • اجتناب از صدمات مکانیکی
  • نگهداری غده ها در انبارهای سرد و خشک
  • کاهش آبیاری در مراحل پایانی رشد غده ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )